Dijagnostika

Logo

Alma Iglica

Rođena 1995. godine u Prijepolju. Osnovnu i srednju školu završila je u Bihaću, gdje je sedam godina bila član volontera grada Bihaća te učestvovala u raznim projektima.

Diplomski studij završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2020. godine, Odsjek za biologiju smjer genetika, te stekla zvanje bachelor biologije-gentika. Tokom studija učestvovala u više edukativnih programa iz oblasti genetike i laboratorijske dijagnostike. Nakon završenog fakulteta, zaposlena u privatnom sektoru.

Trenutno je na drugom ciklusu studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, smjer biohemija i fiziologija. U augustu 2022. godine je postala dio tima PZU Dijagnostika dr. Dedić.