Dijagnostika

Logo

O NAMA

“Dijagnostika dr Dedić” je ustanova u kojoj ćete moći uraditi razne vrste laboratorijskih analiza iz oblasti mikrobiologije, biohemije, hematologije, alergologije i molekularne biologije. Osim toga, za sve nedoumice oko mikrobiološkog testiranja i preporučene terapije možete se konsultirati sa dr.med.specijalistom medicinske mikrobiologije Kanitom Dedić. Dijagnostika dr Dedić pruža više od laboratorije uz holistički pristup pacijentu.

NAŠA VIZIJA

Vizija Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku dr Dedić (Dijagnostika dr Dedić) je da pruži brzu, tačnu i sigurnu laboratorijsku dijagnostiku svojim klijentima koristeći najsavremenije metode i tehnologiju. Dijagnostika dr Dedić omogućavakonsultacije iz oblasti mikrobiologije kako bi se isplaniralo optimalno testiranje i predložila ciljana terapija što predstavlja novinu u pristupu mikrobiološkoj dijagnostici na našem području. Dijagnostika dr Dedić ima uslove zaeduciranje zainteresiranih učenika, studenata i diplomanata iz oblasti laboratorijske, mikrobiološke i molekularne dijagnostike. Naša vizija je da ulažemo u kontinuiranu edukaciju, znanje, nauku te postignemo saradnju sa privatnim i javnim obrazovnim ustanovama. Stručni kadar Dijagnostike dr Dedić stalnim radom na svom obrazovanju, kroz edukacije u državi i inostranstvu, može da ponudi podršku i pomoć javnom zdravstvenom sektoru u prevenciji i zdravstvenom prosvjećivanju populacije.

TIM ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Direktor PZU Zavod za laboratorijsku dijagnostiku dr Dedić i nosilac djelatnosti za kliničku mikrobiologiju

Magistar laboratorijskih tehnologija

Magistar genetike  i  bioinžinjeringa

Dipl. medicinsko – laboratorijski inženjer

Laboratorijsko – sanitarni tehničar; BA zdravstva iz oblasti sanitarnog inžinjerstva

Medicinski tehničar