Dijagnostika

Logo

Dženisa Zulić

Rođena 1998. godine u Bihaću. Srednju medicinsku školu, smjer sanitarno-laboratorijski tehničar, završila je 2017. godine te iste godine upisala Fakultet zdravstvenih studija, smjer sanitarno inženjerstvo. Nakon završetka studija obavila je pripravnički staž u Domu zdravlja Bihać te položila stručni ispit.

Zbog izuzetne posvećenosti poslu, organiziranosti i odgovornosti, od strane profesora, nadležnih osoba i radnih kolega dobila je kvalitetne preporuke za posao te je u decembru 2022. godine postala dio tima PZU Dijagnostika dr. Dedić.