Dijagnostika

Logo

Mr. Harisa Šido-Ružnić​

Rođena 23.07.1990. godine u Jajcu. Osnovno i srednje obrazovanje završila u Jajcu. Magistrirala na Fakultetu zdravstvenih studija Sarajevo smjer laboratorijske tehnologije 2014 godine. Iste godine odradila stručnu praksu na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na odjelima mikrobiologije i medicinske biohemije.
2015 godine položila stručni ispit te stekla uvjete za samostalan rad. Iste godine počela raditi u Domu zdravlja Jajce na poziciji rukovodioca biohemijsko- hematološkog laboratorija.
Od 2017 godine do 2021 radila u Domu zdravlja Cazin, i PZU Al Hayek Medica Cazin. U toku svog rada prošla obuku za rad na raznim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim aparatima. Prisustvovala raznim stručnim treninzima i predavanjima.

Aktivan član Komore medicinsko laboratorijskih dijagnostičara FBiH te na poziciji predsjednice Komore USK od 2019.