Dijagnostika

Logo

Dr. Kanita Dedić

Dr. Kanita Dedić, specijalista medicinske mikrobiologije sa parazitologijom Dr. Kanita Dedić je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završila 2005.godine. Iste godine počinje sa radom u Domu zdravlja Bihać. Završila je edukaciju za porodičnog doktora (PAT program) 2009.godine u organizaciji Ministarstva zdravstva FBiH i partnera iz Kanade. 2010. počinje sa radom u Kantonalnoj bolnici”Dr Irfan Ljubijankić” u mikrobiološkom laboratoriju. Specijalizaciju iz medicinske mikrobiologije sa parazitologijom je završila 2013. u UKC Sarajevo. U toku svog specijalističkog staža, ali i nakon toga je bila veoma aktivna u Evropskom udruženju mikrobiologa i infektologa ESCMID kao i u raznim istraživačkim grupama pomenutog udruženja. U sklopu edukacije za medicinskog/kliničkog mikrobiologa prošla je dvosedmične individualne treninge iz oblasti izolacije i identifikacije anaerobnih bakterija (Segedin, Mađarska), laboratorijske dijagnostike medicinski važnih kvasnica i plijesni (Verona, Italija), intrahospitalnih infekcija (Samsun, Turska) kao i mnoge druge individualne i grupne treninge širom Evrope. Od oktobra 2015 do maja 2021 je obavljala funkciju načelnika mikrobiološkog laboratorija KB “Dr Irfan Ljubijankić” u Bihaću. Bila je 5 godina saradnik Zavoda za javno zdravstvo USK na mikrobiološkim analizama hrane i vode po ISO 17025. Od 2007 je eksterni auditor Agencije za halal standard.