Dijagnostika

Logo

Dipl. ing. Naida Delalić

Rođena 1997. godine u Cazinu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. 

Diplomirala je 2021. godine na Fakultetu zdravstvenih nauka u Banjaluci, smjer medicinsko-laboratorijski inženjering.

Pripravnički staž odradila u Domu zdravlja Cazin u Službi za laboratorijsku dijagnostiku te nakon toga položila stručni ispit.

Trenutno je na master studiju nutricionizma.

Već tokom srednjoškolskog obrazovanja počinje da se uključuje u razne radne i organizacione procese kroz povremena volontiranja i radne angažmane što joj je od velike pomoći i u radu u struci.

Željna znanja, napretka i iskustva u struci krajem 2022. godine se pridružila timu PZU Dijagnostika dr. Dedić.