Dijagnostika

Logo

Dipl. ing. Nejra Prošić

Rođena 1998. godine u Bihaću, nastanjena u Cazinu. Srednju medicinsku školu, opći smjer, završila je u Bihaću a potom upisala medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Fakultet je završila 2021. godine a potom, u vrijeme pandemije COVID 19, obavila pripravnički staž na UKC Tuzla radeći na odjelima mikrobiologije, biohemije i molekularne biologije. Nakon položenog stručnog ispita pridružila se timu PZU Dijagnostika dr. Dedić spremna da pokaže naučeno i stekne nove vještine i iskustvo.