Dijagnostika

Logo

20 godina bruceloze u BiH

U subotu 4.9.2021. je na simpoziju “20 godina bruceloze u BiH”naša direktorica dr Kanita Dedić, kao pozvani predavač, održala predavanje na temu “Mikrobiološka dijagnostika bruceloze u USK”. Simpozij je bio međunarodnog karaktera a učestvovali su stručnjaci iz humane i veterinarske medicine koji se bave ovim javnozdravstvenim problemom te predstavnici vlasti. Simpozij je rezultirao donošenjem niza konstruktivnih zaključaka koji će biti implementirani u borbi protiv bruceloze.