Dijagnostika

Logo

Radionica za studente

U sklopu obilježavanja sedmice svjesnosti o antibioticima dr Kanita Dedić i MA Harisa Šido-Ružnić su 23. 11. 2021. održale predavanje i radionicu za studente Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. Studenti su se upoznali sa najčešćim razlozima i mehanizmima razvoja otpornosti bakterija na antibiotike te vidjeli praktične primjere iz laboratorije.