Dijagnostika

Logo

Mr. Samira Smajlović

Samira Smajlović magistrirala je na Odsjeku za genetiku i bioinženjering Međunarodnog Burch Univerziteta u Sarajevu krajem 2017. godine. Tijekom diplomskih studija stekla je radno iskustvo kao student asistent na predmetima fiziologija čovjeka i mikrobiologija. Početkom 2018. godine, pridružila se Grupi Zoldoš kao istraživačica rane faze na HORIZON- 2020 Marie Curie ITN IMforFUTURE projektu koji je trajao 3 godine. U međuvremenu je upisala poslijediplomske studije na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakultetu u Zagrebu u sklopu kojih je radila kao asistent na predmetima molekularna dijagnostika i epigenetika na Zavodu za molekularnu biologiju PMF-a. Metode molekularne biologije koristila je i u izradi magistarskog rada kao i tokom suradničke pozicije na spomenutom projektu. Znanstveno se usavršavala na nekoliko treninga od kojih izdvaja jednomjesečni posjet Roche Diagnostics u Penzbergu, Njemačka. Posjetila je i bila aktivni sudionik na nekoliko znanstvenih konferencija i radionica te stekla mnoga poznanstva i poslovne kontakte. Član je Marie Curie alumni asocijacije, a kroz različite angažmane i aktivnosti o popularizaciji znanosti bila je uključena u širenje riječi o MCAA i govoreći ne samo o svom istraživanju, već i prednostima učestvovanja u Marie Curie akcijama.